Hopp til innholdet

Psykoterapeut Bergithe Torp Bø

- terapi og veiledning i Grimstad eller på nett -

PSYKOTERAPI

Når du trenger en å snakke med

Livet består av oppturer og nedturer. Noen opplevelser krever at en stopper opp for å finne løsninger for veien videre eller bearbeide det som har hent. En god prat kan gjøre det lettere å være den du er der du er. Jeg jobber som privatpraktiserende terapeut i Grimstad og på nett. Hos meg er det kort ventetid, og du trenger ingen henvisning.

Omsorg for hele deg

Jeg baserer mitt terapeutiske arbeid på nyere forskning innen psykisk helse og psykoterapi, samt et kristent, helhetlig menneskesyn. Ordet "psyke" betyr "sjel". Slik jeg ser det er menneskesjelen et komplekst åndelig skaperverk som er dypt relasjonelt. Våre liv er tett sammenvevd, og opplever livet i relasjon til oss selv, andre mennesker, skaperverket og Han som har gitt oss livet. Sjelene våre består av en fysisk kropp med tanker, følelser, sanseopplevelse og automatiske mekanismer som alt sammen er verd å møte med omsorg og interesse.

Trygghet, verdighet og tilhørighet

Ordet "sjel" kan brukes om dypet i oss; sårbarheten som kommer til utrykk i vår relasjon til andre. I psykoterapi jobber vi med å styrke menneskers opplevelse av trygghet, verdighet og tilhørighet. Mennesker som har opplevd overveldende hendelser eller krenkelser trenger lys i mørket. Som terapeut ønsker jeg å utruste deg med forståelse for ditt nervesystem og evne til å regulere dette. Det kan vi gjøre gjennom kognitive og kropps orienterte øvelser, kreative uttrykksformer og ved å bearbeide din historie. For deg som har opplevd en utfordrende relasjon til andre mennesker, eller hendelser handler ofte terapi om å gjenopprette opplevelsen av verdighet, tilhørighet og tillit til egen kropp.

LITT OM MEG

Bergithe Torp Bø

Jeg er ei dame fra Grimstad i Agder, som er utdannet Integrativ psykoterapeut, pedagog, kunsthåndverker, sjelesørger, veileder og psykisk helsearbeider. Som terapeut integrer jeg metoder fra ulike tradisjoner i samtalene, men har hovedvekt på sensorimotorisk psykoterapi. Ved siden av jobben som terapeut, er jeg keramiker og kursholder på Reddal Ressurgård et par ettermiddager hver uke. Min spisskompetanse som psykoterapeut er regulering av stress grunnet hendelser i nåtid eller fortid, overgrep og traumer, selvbilde, livssyn og gudsbilde, selvledelse og tilknytning/ relasjonelle utfordringer.

Samtaleterapeut

VELKOMMEN!

Send en sms eller mail!

Timene holdes på nett eller i Grimstad, på Samtalesenteret ved Gjestebrygga. Du trenger ingen henvisning, det er kort ventetid og det føres ikke journal.

Ønsker du time sender du en sms til 46961648 eller mail til post@heledeg.no. Fortell om du ønsker å bli oppringt eller få tilsendt en oversikt over ledige timer. Skriv gjerne om du ønsker å møtes i Grimstad eller på nett, hvilke datoer og tider på døgnet du selv har anledning til å komme.

Hele deg - terapi og veiledning v/ Bergithe Torp Bø

Samtalesenteret ved Gjestebrygga, Grimstad

TLF: 46 96 16 48

mail: post@heledeg.no

Fotograf: Silje Lunden Gotehus