Hopp til innholdet

Psykoterapeut Bergithe Torp Bø

- terapeut i Grimstad eller online -

PSYKOTERAPI

Når du trenger en å snakke med

Livet består av oppturer og nedturer. Noen opplevelser krever at en stopper opp for å finne løsninger for veien videre eller bearbeide det som har hent. En god prat kan gjøre det lettere å være den du er der du er. Jeg jobber som privatpraktiserende terapeut i Grimstad og på nett. Hos meg er det kort ventetid, og du trenger ingen henvisning.

SJELESORG

Omsorg for hele deg

Som terapeut integrerer jeg verktøy fra ulike psykoterapeutiske retninger, nyere forskning innen psykisk helse. Ordet "psyke" betyr "sjel". "En sjel" omtales i sjelesorgen som et helhetlig skaperverk hvor kropp, tanker, følelser, sanseopplevelse og automatiske mekanismer spiller sammen til et hele. Alle deler av deg er viktig, derfor er du velkommen med HELE DEG!

Verdisyn

Slik jeg ser det er menneskesjelen et komplekst åndelig skaperverk som er dypt relasjonelt. Våre liv er tett sammenvevd, og opplever livet i relasjon til oss selv, andre mennesker, den verden vi sanser, kulturen vi lever i og det livssynet en møter dagen med. Selv har jeg et kristent livssyn og en grunnholdning om at mennesket har en ukrenkelig verdi. Jeg ønsker å møte ethvert menneske med respekt og udmykhet for den visdommen og kulturen vedkommende bærer med seg.

SJELENS DYP

Verdighet, tilhørighet & trygghet

Jeg har en særskilt kompetanse til å jobbe med overveldende hendelser, krenkelser og maktmisbruk. Etter slike hendelser kan det være nødvendig å aktivt jobbe for å gjenopprette opplevelsen av trygghet, verdighet, tilhørighet, indre ro og/eller tillit til egen kropp. Ordet «sjel» brukes noen ganger om dypet i oss, sårbarheten som kommer til utrykk i vår relasjon til andre. Når mennesker har misbrukt vår tillit kan det sette dype spor i selvfølelsen. Ved siden av individuelle samtaler tilbyr jeg også kurs og veiledning til grupper som ønsker å styrke sin kompetanse til å vise omsorg og forståelse for andres smerte.

LITT OM MEG

Bergithe Torp Bø

Jeg er ei dame fra Reddal ei bygd utenfor Grimstad i Agder. som er utdannet Integrativ psykoterapeut, pedagog, veileder, sjelesørger, psykisk helsearbeider, samt kunst og håndverkslærer. Ved siden av jobben som terapeut i Grimstad, er jeg keramiker og kursholder på Reddal Ressurgård et par ettermiddager hver uke. Min spisskompetanse som psykoterapeut er regulering av stress grunnet hendelser i nåtid eller fortid, overgrep og traumer, selvbilde, livssyn og gudsbilde, selvledelse og tilknytning/ relasjonelle utfordringer.

Samtaleterapeut

VELKOMMEN!

Send en sms eller mail!

Jeg tilbyr timer som terapeut i Grimstad ved Samtalesenteret ved Gjestebrygga eller på nett. Du trenger ingen henvisning, det er kort ventetid og det føres ikke journal.

Ønsker du time sender du en sms til 46961648 eller mail til post@heledeg.no. Fortell om du ønsker å bli oppringt eller få tilsendt en oversikt over ledige timer. Skriv gjerne om du ønsker å møtes i Grimstad eller på nett, hvilke datoer og tider på døgnet du selv har anledning til å komme.

HELE DEG - terapi og veiledning v/ Bergithe Torp Bø

Samtalesenteret ved Gjestebrygga, Grimstad

TLF: 46 96 16 48

mail: post@heledeg.no

Fotograf: Silje Lunden Gotehus