Hopp til innholdet

avhengig

Noe av det viktigste jeg har lært i livet, er å ommfavne min menneskeligighet, og innse at det er en del av min natur å være sårbar, begrenset og avhengig. Jeg trenger å oppleve meg verdsatt og elskbar, og jeg trenger å høre til i et felleskap og kjenne at noen heier på meg!

avhengig av at andre

Vi er avhengig av andre for å få det vi trenger. Vi kan sammenligne oss med en tynn liten kvist er avhengig av kraft fra det store treet for å bære frukt. Den lille kvisten kan bære mye fordi den får næring treets blader som samler solstråler og vann fra røtteneann.
Vi er som de små kvistene, spesielt som barn. Da er vi veldig sårbare og avhengige av andre for å få dekket våre behov. Foreldre dekker behovene til barna fordi de er verdifulle for dem. I mange tilfeller ser en også at barna tilpasser seg foreldrene, og dekker deres behov, for å sikre seg at de er en verdifull ressurs for familien.

medavhenighet

Barns har et grunnleggende behov nærværende, trygge og tilgjengelige voksne. De er derfor medavhenige av det foreldrene er avhengig av for å bli beroligget. Noen ganger kan voksne beroligge seg selv. Andre ganger kan de trenge støtte fra for eksempel: andre menneskers bekreftelse, rusmidler, avledninger, overtrening, overtidsjobbing, sinneutbrudd, sex eller selvdestruktive tanker og/eller adferd.

alle trenger å oppleve at de er verdifulle

Dersom barn opplever at de voksne ikke forsår dem eller klarer å møte deres behov, vil de ofte tolke det dit en at det er noe grunnleggende galt med dem. Kjærligheten til foreldrene gjør at barna tar ansvar for dem og gjør det de kan for å hjelpe dem til å få det bedre. Dersom de mislykkes kan de kjenne på skam og rette sinnet mot seg selv.

Mange opplever at de har kuttet kontakten med egne følelser og behov. I stedet har de utviklet en evne til å være sensitive for hva andre trenger. For å møte familiens behov kan en prøve å bli alt foreldrene ønsker at en skal være, eller omvendt være den de kan skylde på ved å opptre som familiens sorte får. Noen barn sørger for at foreldrene får en opplevelse av kontroll og makt. I møte med rigide foreldre er det liten vits i å gi utrykk for motvilje. Det er bedre å gjøre det en vet foreldrene trenger at en gjør for å at de skal føle seg trygge. For eksempel kan en delta på de riktige fritidsaktivitetene, uten å vite om en egentlig vil selv. En bare vet at en burde. Tap av støtte og frihet til å velge kan være nyttig å bearbeide i samtaleterapi.

MEDAVHENIGHETENS AVTRYKK: "Jeg er ikke er bevisst mine egne følelser, ønsker og behov, men oppslukt av å hjelpe andre med sine".

avhengig men også selvstendig

En mor som er usikker på om hun er verd å elske kan ha et stort behov for å være betydningsfull for sine barn. Ubevisst kan hun med tonefall og handlinger signalisere at barnet ikke klarer seg uten henne. Dersom barnet blir vant til å se seg selv som en som ikke mestrer livet på egenhånd, vil det kunne skape en dyp frykt for å ta ansvar for eget liv, fatte valg eller stå alene i utfodringer.

Barn trenger at det er noen som beundrer dem og utrykker at det de tenker og føler er verdifullt. Å bli bekreftet gir selvtillit og tro på egen menstringsevne. Dersom foreldrene stadig dirigerer og peker på hva en burde gjøre, skulle ha gjort i stedet eller må gjøre videre, blir det skummelt å gå sin egen vei. Det er fint om foreldrene kan oppleves som et sted å høre til. Som et tre med dyperøtter som gir kraft og næring til å gå ut og bære god frukt.

STYRK DIN OPPLEVELSE AV TILKNYTNING:

1) Anerkjenn at du har behov for støtte. Ta et dypt åndedrag, pust ut og si at du ikke trenger å klare alt alene. Minn deg selv om at det er menneskelig og helt ok å være mer enn en liten kvist på det store treet.

2) Minn deg selv om en person som tilsynelatende liker deg og trives i ditt selskap.

3) Visualiser at de er til stede i rommet. (Se gjerne for deg et godt ansiktsutrykk. Du kan tenke deg at de sitter i en tom stol, står ved siden av deg eller legger en støttende hånd på ryggen din.)

3) Hvilke ord vil disse gitt deg hvis de visste hvilken utfordring du står i i dag?

flere tips for å regulere stress:

For å bedre tåle angsten for å ikke strekke til kan det være nødvendig å søke støtte hos profesjonelle terapeuter. Det blir lettere å støtte deg selv etter at du har opplevd å få støtte fra andre!

Gjennom utrustende samtaler kan du lære å møte deg selv med selvmedfølelse. Du kan bli bevisst dine grenser og akseptere din begrensning. Du kan lære å ta tankene til fange, møte følelser og dempe angst gjennom øvelser som bevisst nærvær, bekymringstid eller et beroliggende sted.

Se aktuell reels på instagram: bære frukt

jeg tilbyr samtaleterapi og coaching