Hopp til innholdet

Bevisst nærvær

Vær tilstede i øyeblikket!
Bevisst nærvær handler om å gripe øyeblikket. Det prøvde jeg på den dagen innlegget ble til. Det var en påskedag hvor jeg satt på en parkeringsplass og observerte noen snøklokker bak en komposthaug. Det minnet meg om at Jesus bad os om å være som liljene. De lever sekund for sekund, slikker sol og suger vann hvis de kan. De bruker ikke tid på grublerier og bekymringer av typen «hva hvis…» Liljene lever i nuet.

Glede - å ville være seg selv

Uheldige hendelser lærer mennesker at det kan være lurt å bekymre seg. Det er mange fordele med å være føre var. Men, hvis vi alltid bekymrer oss for et eller annet mister vi gleden over å være den vi er der vi er.

Gleden finnes i selvnærværet mener blant annet Kirkegaard og Grelland. «Kjenn at du lever» sier noen når kroppen er sliten etter en lang arbeidsøkt. Glede er ikke alltid en frydefull følelse, men det er en opplevelse av å være til i egen kropp. Selvmedfølelse og bevisst nærvær kan øke vårt ønske om å være til.

Fortvilelse - å ikke ville være den en er

Glede betraktes som et resultat av at vi ønsker å forholde oss til oss selv. Motstykket er fortvilelse; at en ikke ønsker å være den en er. Når krevende følelsene trenger seg på føler en seg mislykket. Da ønsker vi oss langt bort. Hormonene som utløses i kroppen når vi engster oss, bidrar til at vi mister kontakten med omgivelsene. I tillegg vil vår evne til å tenke klart og medfølende kobles ut.

Fortvilelsen er selvutslettende

Når vi er fort-vi-let blir kroppene våre anspente. Ordet inneholder vi som betyr to. Det indikerer en spaltning. I visse situasjoner kan vi tvinge oss til å være tilstede samtidig som en del av oss forsøker å rive seg løs fra det som skjer i kroppen. Den indre spenningen gjør at musklene motarbeider hverandre. Noen strammer muskler i ansiktet. De biter tenner, rynker pannen eller øyemuskelaturen. Høyre og venstre side av kroppen kan motarbeide hverandre. Noen oplever at de har dårlig koordinasjon. De kan for eksempel til stadighet glippe det de holder i. Andre mister stemmen.

Kroppene våre reagerer ulikt, men vi vil alle oppleve at fortvilelse er utmattede! Fortvilelsen er smertefull og selvutslettende. Den fjerner oss fra et bevisst nærvær. Når karusellen er i gang kjenner en ofte på mange andre vanskelige følelser. For eksempel maktesløshet og følelsen av å være fanget i sin egen kropp.

Fravær av dom kan hjelpe mot fortvilelse

Selvkritkkk funker dårlig mot fortvilelse.Tanken opå at en ikke klarer å la være å bekymre seg er som ved på bålet. Det øker angsten for å være den en er. Endring skjer først når en velger bevisst nærvær til nåtiden. Vi må være rause mot oss selv og tillatte oss å være begresende mennesker som trenger nåde. Fravær av dom helbreder.

Påske = Frihet til å være uperfekt

Mens jeg skriver dette innlegget er det påske. Påske betyr å gå forbi. Budskapet handler om at vi er elsket til tross for våre feiltrinn. Vi er elsket selv i vår uperfekthet. Vi er bare mennesker og trenger ikke falle for fristelsen til å idolisere oss selv eller andre. Bare Gud er Gud. Han ønsker ikke at vi skal være noe annet enn vi er. Tvert imot er vi kallt til å glede oss over å være til.

Distraksjon kontra bevisst nærvær

Når vi bekymrer oss for om vi er gode nok, tidsnok ute, godt nok forberedt osv. produserer kroppen adrenalin og kortisol. Vi registrer da en indre uro, men forstår ofte ikke hva det er. Aktiveringen av stresshormoner gir energi. Hvilke forsvarsmekanismer vi tar i bruk for å takle stresset varierer. Noen skroller på mobilen eller fyller dagen med viktige arbeidsoppdrag i stedet for bevisst nærvær. Det ikke rart om det blir vanskelig å sovne, hvis det er først nå hjernen endelig får tid til å bearbeide bekymringer.

Sansene gir bevisst nærvær

Angsthormoner kobler av vår evne til å tenke viselig og utøve empati. For å hente oss inn trenger vi å ta kontroll over angsten. Vi må koble oss på frontallappen og gjenvinne evnen til selvmedfølelse. De 5 sansene kan hjelpe oss med det.

Bevisst nærvær handler om å bruke tankene til å beskrive det du ser rundt deg. Du kan beskrive et objekt helt objektivt. Ved å beskrive det du ser kobler du på logikken. Noen ganger hjelper det å telle. En kan for eksempel telle hvor mange røde ting en finner i et rom, hvor mange vinduer det er på huset etc.

5 du ser - 4 du føler - 3 du hører

Du kan lede deg selv til større grad av bevisst nærvær ved å bruke sansene i tur og orden. Finn 5 ting du ser, 4 ting du kan føle, 3 ting du kan høre. Gjenta til du kjenner deg roligere. Du kan også legge til 2 ting du kan lukte og 1 ting å smake eller innbille deg at du smaker.

Etter en stund blir du kanskje klar for å kjenne etter hvordan du har det på innsiden og registrere hva som aktiverte ubehaget i deg. Hvis ikke du klarer å roe deg ned alene er det lov å søke støtte hos andre. Vær raus med deg selv! Det kan ta tid å utvikle evnen til selvmedfølelse.
Kilder:

Bibelen; Matteus 6.25-33

Hans Herlof Grelland, (2020) Om følelsene. Fagbokforlaget: Bergen

Søren Kirkegaard (2006a) Liljene paa Marken og Fuglen under Himlen. Søren Kierkegaards Skrifter 11. København: Gads forlag (reprint av orginal fra 1847)

Lane Pedersena)(2017) Dialectical Behavior Therapy. USA; Pesing Publishing Media

Brené Brown (2019) Uperfekt. Våg å vise hvem du er. Trondhjem: Cappelen Damm

Kristine D. Neff (2011) Self-compassion: Stop beating yourself up and leave insecurity behind. New Tourk: Silliam Morrow.

Heledeg terapi og veileding v/ Bergithe Torp Bø

Samtalesenteret ved Gjestebrygga, Grimstad

TLF: 46 96 16 48

mail: post@heledeg.no

Portrett fotograf: Silje Lunden Gotehus