Hopp til innholdet

Coach i Grimstad

Endring, vekst og utrustning.

Er du på jakt etter en coach i Grimstad? Som coach støtter jeg deg gjennom endringsprosesser på jobb eller privat. Coaching handler om å avklare mål, kartlegger ressurser og legge planer for å nå disse.

Å klatre mot nye høyer

Konstruktivt arbeid krevet at du har et tydelig mål. Jobben flyter lettere når du vet hva du skal oppnå. Det er derfor hensiktsmessig å sette av tid til å kartlegge og definere hva du ønsker å oppnå. Noen ganger er dette lettere når du har en å «drodle» med, som stiller de rette spørsmålene. Dette gjelder spesielt i arbeidslivet, men det er også relevant for andre områder. For eksempel rundt dine hobbyer, privatøkonomi eller i relasjoner.

Å leve i tråd med dine dype verdier

Noen ganger sitter vi med arbeidsoppgaver vi bare må gjøre, men som opplever «kjedelige» eller meningsløse. Som coach vil jeg stille spørsmål som gjør deg bevisst hva du verdsetter, hva som gir livet mening, slik at du finner din kilde til motivasjon og handlekraft.

Når du trenger motivasjon

Motivasjon og handlingstrang er ofte et resultat av at vi ser på det vi skal gjøre som verdifullt. Som coach hjelper jeg deg å kartlegge om du er på rett sted i livet. Ved å utforske dine verdier avdekker vi hva du brenner for og hva slags utfordringer som vekker engasjement og arbeidslyst.

Å stake ut kursen for veien videre

En trenger passelig mange utfordringer i livet som helhet. Det er nyttig å se på privatlivet og arbeidslivet som et samspill. En rutinepreget jobb kan gi en opplevelse av stabilitet og trygghet mens en er i overgangsperioder på privaten. Men er livet rutinepreget i hjemmet kan ha behov for utfordringer på jobb. Blir livet for enkelt blir det kjedelig. Vi trenger å bli utfordret for å få igang et sunt stress. Opplevelsen av å klare noe litt vanskelig skiller ut gode stoffer i kroppen. Men opplevelsen av triumf kommer ikke uten hardt arbeid.

Dersom du kjenner på en trang til å prøve noe nytt, kan jeg som coach bistå med å kartlegge hvor du vil. Sammen kan vi utforske dine ressurser og muligheter, samt utforske hvilke talenter du nå ønsker å trene opp. Noen ganger er det aktuelt å bruke tid i coachingen til å trene opp evner som å sette grenser, regulere prestasjonsangst eller kommunisere tydelige budskap.

Gode planer gir god flyt

Det kan være nyttig å reflektere over delmål og skaffe seg oversikt over sine arbeidsoppgaver sammen med en coach. Jeg har kjenneskap til gode verktøy som kan benyttes for å kategorisere og strukturere hverdagen din. Å sette av tid til å legge planer kan gi en opplevelse av handlingsrom og kapasitet.

Jeg ser at mange sliter med å skille jobb og fritid etter covid 19. Trenden med hjemmekontor og økende tempo i progresjonen blant kolleger kan oppleves stressende. Coaching kan hjelpe deg å sette gode grenser, hvilket gir overskudd og motivasjon.

En coach hjelper deg å holde fokus på det som gir energi

Situasjoner hvor en skal lære noe nytt setter ofte igang en emosjonell aktivering. Det kan skape en positiv energi og motivasjon, ettersom det gir mulighet for å mestre noen nytt. Men: å nå nye høyder krever at en gir fra seg tryggheten der en er. Det som er nytt er uforutsigbart, hvilket i seg selv krever at vi skrur på flere antenner for å lære og forstå. I tillegg vekker det ofte en prestasjonsangst. En blir veldig bevisst at en ikke er helt på plass i sin nye rolle. Å være nybegynner er ubehagelig. Når en først er stresset blir en ofte svært selvkritisk. I slike perioder begynner en ofte å tvile på seg selv eller skamme seg over å være nybegynner.

Har du tatt på deg en ny utfordring, på jobb eller på privaten kan det være nyttig å sette av tid til å evaluere din situasjon. En coaching øvelse kan hjelpe deg til å falle til ro med at du er på rett vei. Ved å rette fokus mot det du har oppnådd og det du rasjonelt sett tenker er godt nok, vil du bli i stand til å glede deg over prosessen.

Søk gjerne coaching når du kjenner deg urolig eller stresset!

Siden 2020 har jeg ved siden HELEDEG, jobbet som online coach for Auntie. Dette er en psykisk velvære-tjeneste hvor vi kombinerer verktøy fra coaching med psykologi og psykoterapeutiske metoder. Som pedagog er det naturlig for meg å kombinere det å lytte og utforske klientens situasjon med undervisning. I et coachingforløp har mange som mål å redusere stress gjennom aktiv selvledelse, kombinert med terapeutiske og somatiske verktøy hentet fra psykoterapeutiske tradisjoner.

Coaching eller terapi?

Coaching vektlegger ressurser som gir mot til å møte nye utfordringer. Dette er ikke et motstykke til terapi. Mange tar kontakt fordi de ønsker en coach som støtte i møte med en konkret utfordring. Coaching har til hensikt å styrke bevisstheten om egne evner og muligheter. Ettersom selvfølelsen øker kjenner en på økt styrke, mot, overskudd og kapasitet. Noen opplever at historier fra fortiden blir en viktig ressurs i møte med nye utfordringer. Min erfaring er at mennesker som søker coaching, på reisen kan ha glede av å jobbe med sin historie og stress knyttet il minner fra fortiden. Hos meg er det mulig å veksle mellom terapi og coaching time for time avhengig av hvor du er i din egen prosess.

Selvledelse

Selvledelse er et typisk tema i coahing. Jeg har holdt et webinar for Auntie hvor jeg kort presenterer noen klassiske tips. For mange er det vanskelig å ta tak i situasjonen ut fra teorier i et webinar. Det kan værer letter å se løsninger dersom en har noen å snakke høyt med. I en coaching kan målet for timen være å få oversikt og struktur slik at en kjenner at en har kontroll over tiden en bruker på jobb eller i hjemmet.

Heledeg terapi og veiledning v/ Bergithe Torp Bø

Samtalesenteret ved Gjestebrygga, Grimstad

TLF: 46 96 16 48

mail: post@heledeg.no

Portrett fotograf: Silje Lunden Gotehus