Hopp til innholdet

Et beroligende sted

Finn roen når det stormer.

Du kan tenke på et beroligende sted som oppleves tryggere enn andre for å roe ned kroppen. Å tenke på et beroligende sted kan være som et anker når vanskelige følelser blåser opp og overvelder nervesystemet. Ved å styre tankene mot noe godt kan du roe deg ned og gjenvinne kontrollen over tanker, følelser og kroppens reaksjoner.

Å dyrke minnet om et beroliggende sted

Du kan i stor grad velge hvilke tanker du vil fylle deg med. Hvis du gjentatte ganger søker til et minne om et beroligende vil dette kunne påvirke humøret ditt. Hjernen vil utvikle forbindelser som gjør at du stadig lettere kan komme i kontakt med de positive tankene, følelsene og kroppslige fornemmelsene som følger med.

Mange opplever at hjernen er veldig god til å velge negative tanker og opparbeide seg vanen til å gå inn i destruktive tankerekker. Ved å bestemme deg for å dyrke minnet om et beroliggende sted kan du tråkke opp en ny sti hvor det er oppbyggende å la tankene vandre.

Å finne fred

Å søke til gode minner er en form for dissosiasjon. Det innebærer at en drømmer seg bort og tar en pause fra det som overvelder nervesystemet. Når kroppen er beroliget kan vi lettere utøve empati og være tilstede for oss selv og andre. 

Livet er fullt av utfordringer, smerte og kontrontasjoner. For å bevare en indre fred i en urolig verden kan vi rette oppmerksomheten mot alt som «er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros» (Fil.4:8). Vi kan ta tankene til fange og velge hvordan vi reagerer.

Hva opplever du beroliggende?

Du kan når som helst sette i gang og utvikle din evne til å roe deg ned ved tanken på et beroligende sted. Let etter et sted du har følt deg vel. For de fleste er det enklest å tenke på et sted de faktis har vært. Andre velger et sted de kunne ønske de hadde vært, et sted de finner på eller noe de har sett på TV. Noen liker steder hvor de er omgitt av mennesker. En kan se for seg at en er sammen med en superhelt fra fantasien, et dyr eller sin Gud. Andre finner det tryggest å være alene, på et sted hvor ingen kan finne dem. Vår personlighet og våre erfaringer er avgjørende for hva vi opplever trygt og avslappende.

Jeg malte et beroligende sted

I høst har jeg malt på dette bilde av et tre på en forblåst fjellknatte. Treet står utenfor min mors barndomshjem. Historien sier at min mormor og barna støttet opp en liten spire de hadde funnet på hustomta si da huset var nybygd. I dag står det praktfullt, sterkt og vakkert som et symbol på håp og styrke selv der vinden blåser hardt. Jeg malte dette bildet om igjen og om igjen. Først var treet grønt, deretter orange og så kom vinteren. Da la jeg til en snøhule. For meg ble det et symbol på et beroliggende sted hvor tankene kan søke ly i stormen.

Slik styrker du minner om et beroligende sted

Hvis du vil praktisere øvelsen med et beroligende sted, så starter du med å sette deg godt tilrette, pust dypt og tenk så ut hvor stedet ditt skal være. Beskriv stedet objektivt som om du skulle forklart det til noen. Sett ord på det du oppfatter med sansene. Sett ord på det du ser, hører, lukter og føler. Prøv å si noe om temperaturen og hva du liker ved dette stedet. Til slutt kan du rette oppmerksomheten mot kroppen din. Hvordan påvirker øvelsen deg? Kjenner du ro og fred når du tenker på dette?

NB: Det er lurt å gjøre denne øvelsen flere ganger når du ikke er engstelig. Det vil gi deg en godt opptråkket sti hvor tankene kan vandre i situasjoner hvor du trenge rå roe deg ned.
1) Pust rolig og synk ned i stolen

2) Tenk ut et sted som oppleves tryggere enn andre

3) Hva ville du sett, hørt, luktet eller følt på dette stedet?

4) Hvilken aktivering kjenner du inni kroppen nå?

5) Hvilke tanker dukker opp nå?

Kilder:

James B. (1996). Treating Traumatized Children. New Insight and Creative Interventions. New York:The Free Press

Greenberger & Padesky. (2017). Følelser med fornuft. 2.utgave. Århus: Klim

Bibelselskapet (2011) Bibelen.

Rothschild B. (2000). The Body Remembers. The Psychophsiology of Trauma and Trauma Treatment. New York:W.W.Norton & Company

Weele, T. (1995). From Shame To Peace – Counselling and Caring for the Sexually Abused. Dordrecht:Importantia Publishing

Heledeg terapi og veileding v/ Bergithe Torp Bø

Samtalesenteret ved Gjestebrygga, Grimstad

TLF: 46 96 16 48

mail: post@heledeg.no

Portrett fotograf: Silje Lunden Gotehus