Hopp til innholdet

Å bli båret

Noen dager kjenner vi oss små, og har behov for å bli båret. Hvis jeg har mange baller i luften kan det være utrolig vanskelig å finne roen. Stress får tankene kan gå i spinn, jeg kan overdrive, krisemaksimere, sove dårlig og få kortere lunte. Når verden oppleves ustabil og usikker er det lett å miste bakkekontakten og evnen til å orientere seg i nåtid. Det er nyttig å ha en handlingsplan for å løfte seg selv ut av forvirring og mørke. Spesielt dersom vår verdighet er truet. Da trenger vi å oppleve oss elsket til tross for vår menneskelige sårbarhet og begrensning.

Å sitte fast i gjørma

Mange kjenner på skam over at de kommer til kort, at vi ikke klarer å tenke positivt og tro at vi er akseptert som de er. I møte med begrensninger kan vi få en opplevelse av å ikke være verdig felleskapet med andre dersom vi blir avslørt. Er det slik ønsker vi å skjule vår tilkortkommenhet. Hvis en så opplever at en skammer seg for å skamme seg kan en bli sittede ordentlig fast. Det er som å stabbe rundt i et gjørme hull fanget av negative tanker og følelser. Det er lite handlekraft i maktesløshet, håpløshet og sorg. Dersom vi sitter fast i en sånn gjørme kan en trenge å bli båret tilbake på fast grunn.

Når vi kjenner på skam vil vi instinktivt trekke oss bort, selv om vi egentlig lengter etter felleskap, aksept og kontakt med andre. Hvis en vet med seg selv at en har en tendens til å kjenne på dyp skam og selvforakt, kan det være nyttig å ha en handlingsplan for hvordan en kan vise omsorg når en synker ned i skammens mørke. På slike dager kan det være godt å bli båret. Vi kan ha en avtale med en å ta kontakt med for en prat, eller aktivt støtte seg selv ved å styre tankene eller gjøre øvelser som gir kroppen en opplevelse av å bli båret.

Vi kan ha behov for å bli båret av og til

Når noe blir for mye, for vanskelig, for travelt eller uoverkommelig blir vi stresset. Da trenger vi å bli sett, møtt, forstått og nedregulert. Vi lærer å validere, støtte og berolige oss selv i relasjon til andre. Gode erfaringer av å bli bekreftet og holdt om kan gjøre det lettere å vise selvmedfølelse. Første skritt ut av gjørmen er å innse at en har behov for å gjøre noe nytt. En trenger å dempe stresset. En kan selv prøve å klatre ut selv gjennom for eksempel: Fysisk berøring, langsomme bevegelser, vugging, vennlige smil, rolige sanger, gode ord eller god mat. En kan også teste ut øvelser som bevisst observasjon av øyeblikket, å bli kvitt overskudds energi, å jorde seg eller ved å kjenne seg båret.

Bli kvitt overskuddsenergi

Hvis den indre aktiveringen er veldig høy, kan det kan være nødvendig å begynne en nedregulering ved å fysisk riste av seg overskudds energi. Ordet emosjoner betyr energi i bevegelse. Når vårt verdisystem settes igang skapes det en energi. Blir vi veldig trigget skapes det et høyt emosjonelt trykk. Hvis du kjenner deg veldig urolig kan det hjelpe å ventilere med å gå en rolig tur eller hoppe og danse litt. Du kan ellers prøve å stå på tå mens du rekke armene strakt oppover. Deretter slipper du de ned lar dem dingle langs siden. Noen opplever også at det kan hjelpe å spille på slurva eller blåse ut sånn at leppene dirrer.

Å jorde seg

Vi kan gi kroppen en fysisk fornemmelse av å bli båret ved å registrere hvordan underlaget tar oss i mot når vi hengir oss til det. Stress kan føre til at vi kjenner oss litt svevende og avkoblet fra kroppen vår. For å gjenvinne bakkekontakten kan vi aktivt registrere hvordan tyngdekraften holder oss fast til jorden vi står på eller stolen vi kan stole på at bærer oss. Videre kan en fokusere på å bli kvitt energi eller kjenne på støtte.

Om du føler deg intens kan du seg for deg at du gir slipp på overspenning, slik som et sikringsskap er jordet. Tenk deg at energien går ut av deg og inn i underlaget.

Vær oppmerksom på at kroppen støttes

Alternativt kan du fokusere på at du kjenner støtte i ryggen. Angsten/bekymringene/stresset en kjenner på kroppen kan roe seg dersom en legger seg på et hardt gulv eller stiller opp ryggen mot en hard vegg. Den fysiske kontakten sender signaler til reptil om at du blir båret. Øvelsen kan gjerne kombineres med en åndelig ressurs knyttet til ditt livssyn. For eksempel kan en tenke: «Gud bærer hele verden, han bærer også meg og mine bekymringer. Uansett hva jeg gjør eller ikke gjør vil verden gå videre.»

GI KROPPEN EN OPPLEVELSE AV Å BLI BÅRET:

1) Sett deg i en stol med begge bena i bakken, eller legg deg flat på gulvet.

2) Fortell deg selv at det er lov å gi slipp på spenninger.

3) Observer hva du sanser: Er gulvet/stolen varm eller kald? Hard eller myk? Er materialet glatt eller riflete?

3) Beskriv nøyaktig hvor på kroppen underlaget treffer deg.

4) Er det støtte i ryggen? Tåler gulvet deg? Kjenn på at det finnes noe solid som vil bestå uansett hva som skjer.

5) Om du har en åndelig ressurs i form av en tro på Gud, kan det være en støtte å tenke på Han som bærer hele verden. Du kan la en og en kroppsdel presse seg ned i bakken før du langsomt løsner opp, puster ut og gir beskjed til anspente muskler at de kan ta pause og «gi slipp».

Har du prøvd å hente tilbake gode minner eller bruke din forestillingsevne?

Hvis du har hatt en god opplevelser med en person kan du tenke tilbake på dem hente frem gode fornemmelser i kroppen. Kanskje har du som barn opplevd å sitte på fanget til en som elsker deg? Kanskje har du sett en sene du kunne ønske deg å være en del av på film? Noen opplever at de kan bruke sin forestillingsevne til å se for deg at du får oppleve det du hadde trengt, eller trenger her og nå, og dermed kjenne seg roligere.

Han som bærer

Noen ganger lukker jeg øynene og fornemmer at jeg sitter på skuldrene til min Himmelske far Han som Bærer hele verden. Jeg forestiller meg at mitt hjerte får en resonans; en gjenklang i Hans og opplevelse av felleskap. Videre forestiller jeg meg at Han som bærer er umåtelig stolt over at jeg sitter der. Det er fint å tenke på at han bærer også alle rundt meg, jeg trenger ikke redde verden, det finnes en som er større enn meg som bærer det overordnede ansvaret!

Kilder:

Modum Bad (2017) Tilbake til Nåtid. En manual for håndtering av traumereaksjoner. Oslo: Kopinor

Teo Van der Weele, (1995). From Shame To Peace – Counselling and Caring for the Sexually Abused. Dordrecht:Importantia Publishing

Jesaja 46:4 «Jeg løfter, jeg bærer, jeg berger.»

Sefanja 3.17 «Han jubler over deg med fryd».

VELKOMMEN!

Send en sms eller mail!

Timene holdes på nett eller i Grimstad, på Samtalesenteret ved Gjestebrygga. Du trenger ingen henvisning, det er kort ventetid og det føres ikke journal.

Ønsker du time sender du en sms til 46961648 eller mail til post@heledeg.no. Fortell om du ønsker å bli oppringt eller få tilsendt en oversikt over ledige timer. Skriv gjerne om du ønsker å møtes i Grimstad eller på nett, hvilke datoer og tider på døgnet du selv har anledning til å komme.
Stikkord: