Hopp til innholdet

ord som svir

Ord skaper historier om oss selv og andre. Trygge relasjoner oppstår som følge av at vi klarer å sette ord på hvordan vi egentlig har det.

Noen ord varmer, andre svir. Indirekte budskap og beskyldninger pakket inn i en helt vanlig setning kan oppleves som et giftig stikk. Tilslørt med humor eller et vennlig tonefall gjør mottakeren forvirret og avvæpnet. Slike ord skaper mistenksomhet, varhet og avstand. Vennlige ord skaper derimot tillitt og et ønske om felleskap.

Når det er vanskelig å si hva en ønsker

Veps stikker når de er redde. Mennesker også. Noen stikker oftere enn andre. Trolig i selvforsvar, fordi de trenger kontakt men er redde for å utrykke det i klartekst. I stedet sendes det stikk som skaper forvirring, avstand og mistilit hos dem de egentlig ønsker å knytte seg til.

Eksempler på ord som svir

Hvordan tolker du kommentarene: «Så fint at du endelig hadde tid til å komme!» eller «Jeg har savnet å høre fra deg!» Slike replikker er ment som en invitasjon, men har ofte et underliggende budskap som stikker. Slike ord skaper smerte hvis de oppleves som en beskyldning og anklage. Kommentaren indikerer at det en gjør ikke holder mål. Frykten for nye stikk gjør det lettere å trekke seg unna enn å møte invitasjonen.

Hvorfor svarer vi ikke der og da?

Ingen vil virke overfølsom eller paranoid. Vi skammer oss derfor over egen reaksjon. Vi ønsker å oppleves robuste, sterke og tykkhudede. Dermed føler vi oss avvæpnet. Mange blir målløse og stivner til. andre lukker seg inne og trekker seg unna. Det er også vanlig å skamme seg over at en ikke klarte å kommentere det som ble sagt i øyeblkket.

Frykten for at det er noe ved oss, noe ved det vi kommer fra, det vi har gjort eller unnlatt å gjøre som gjør oss uverdige eller umulige å elske kan motvirkes ved «å forstå sårbarheten vår og dyrke empati, mot og medfølelse – det jeg kaller motstandsdyktighet mot skam».

Brené Brown

Motstandsdyktig mot de anklagende ordene som svir

Graden av motstandsdyktighet mot giften i de stikkende kommentarer avhenger av dagsformen. Er vi trøtte, stresset eller tynnhudet føler vi oss svakere. Vi kan lett la oss innhente fortidens sår. Evnen til å tenke rasjonelt og selvmedfølende reduseres.

Andre ganger stikker kommentarene selv om vi egentlig har det bra og føler oss trygge. Hvis vi har tatt av oss rustningen og slapper av i musklene vil vi lettere overrumples.

Den som anklager har avslørt sin egen sårbarhet

Personer som sender stikkende kommentarer mangler frimodighet eller erfaring i å utrykke sine ønsker på en direkte måte. Ordbruken kan betraktes som en forsvarsmekanisme som sjuler frykt for avvisning, mindreverd, skuffelse eller sinne. Det som re for skamullt å si utrykkes indirekte. Hvis en kommer på at den andre egentlig ikke er farlig, bare veldig sårbar utgjevnes maktbalansen. Det gjør det mulig å vise empati, validere den andre og tåle kritikken.

Hva mente du med det du sa?

Et godt tips i møte med personer som stikker er å speile kommentarene. En kan sende de tilbake på en vennlig måte. Det kan hjelpe anklageren å oppdage hva de har gjort, skamme seg og utrykke seg på en ærligere måte. Spørsmål som: «Hva mente du med å si at det var fint at jeg endelig ringte?» kan få anklageren til å føle seg velkommen til å snakke om det skjulte budskapet.

Ord kan også skape trygghet og tilhørighet

Når mennesker er grepet av frykt mangler de evnen til å vise empati for andre. En kan derfor ikke forvente forståelse fra den som stikker før den har roet seg ned. Det gjør de ofte i det de opplever å bli forstått og validert. For å gjenopprette relasjonen på den ene parten tåle å stå i anklagen. De må våge å høre den andres kritikk uten å føle seg truet. Det er lettere jo mer støtte en opplever ellers i livet. Et helhjertet menneske som har forsonet seg med sin begrensning kan ta ansvar for sine handlinger og «være synlige» som Brene Brown skriver (se bilde). De bidrar med et lys som overvinner mørket fordi de tåler seg selv. De kan ta kritikk og gi utrykk egen smerte. Ord skaper på den måten tryggere tilknytning når de avslører hvem en er og hvordan en tenker.

KILDER:

Brene Brown (2016) Uperfekt : våg å vise hvem du er

Kirsti MacDonald Jareg(2017) «Giftige stikk» https://psykologisk.no/2017/02/et-giftig-stikk/?fbclid=IwAR2ZtSFRNrqWfXQlpL082kJi8aNoaNQCc8wl_NWciAOAaTLhzguG3mXv2Tk

Heledeg terapi og veiledning v/ Bergithe Torp Bø

Samtalesenteret ved Gjestebrygga, Grimstad

TLF: 46 96 16 48

mail: post@heledeg.no

Portrett fotograf: Silje Lunden Gotehus