Hopp til innholdet

Integrativ psykoterapi

Utrustning, helbredelse og vekst

Psykoterapi handler om å utforske, forstå og styrke dine evner til å ivareta HELE DEG – og menneskene rundt deg. Det finnes en rekke ulike terapeutiske retninger. Som integrativ psykoterapeut integrer jeg kunnskap fra kognitive, somatiske, kristne og kreative tradisjoner.

psykoterapi

Omsorg for hele deg

Ordet psyke betyr sjel, hvilket er et begrep som definerer mennesket som en hel skapning hvor tanker, kropp, emosjoner og sans impulser er tett sammenvevd. Gjennom alle tider har mennesker vært opptatt av sjelesorg - omsorg for sjelene. Sjelen anses ofte som dypet i oss, det som er nært bakken, i kontakt med verdiene våre og behovet for verdighet og tilhørighet, altså det som er sårbart og relasjonelt. Når menneskesjelen krenkes eller såres påvirker det menneskets grunnleggende opplevelse av å være i verden. Vanskelige opplevelser ryster menneskets ånd, og påvirker personens tillitt til seg selv, andre og Gud. Psykoterapi og sjelesorg handler om å gjenopprette menneskers nervesystem, opplevelse av verdighet og tilhørighet.

Tema / overskrifter i dette innlegget:

Psykoterapi kan passe for deg som har opplevd:

Tap i tap i barndom og/eller voksenliv; / det som ikke ble slik du hadde ønsket eller trengt.

Overgangssituasjoner; finne deg til rette etter endringsprosesser som flytting, ny skole, ny rolle på jobb, ny i morsrollen, relasjonsbrudd eller inngåelse av ekteskap.

Troskriser; opplevelser av at det du trodde eller håpet på ikke ble som forventet skaper usikkerhet og uro. Du kan trenge å orientere deg, gjenopprette opplevelsen av at du du har noe stabilt å holde fast i.

Sorg; kanskje har du opplevd å miste en du var glad i, og kjenner at du trenger et sted å komme for å bearbeide tapet.

Stress, uro, søvnproblemer; få kunnskap om søvn så du kan tilrettelegge for å sovne samt hjelp til å bearbeide bekymringer som holder deg våken.

Angst ; utvikle ressurser som gjør deg sterkere i situasjoner som skaper angst, og/eller bearbeide minner som skaper ubehag, spenninger i kroppen eller flashbacks.

Manglende selvtillit eller lav selvfølelse. Du kan styrke bevisstheten om dine ressurser, og utvikle nye.

Kommunikkasjonsutfordringer og grensesetting; du kan dra nytte av å jobbe med å si ja og nei / formidle egne behov slik at du blir hørt, uten å tråkke på andre.

Nedstemthet, gjenopprette kontakten med det som gir glede, motivasjon og energi.

Imposter syndrom /opplevelsen av at en later som om en er god nok. Det kan hjelpe å jobbe med ambivalens, bevissthet om dype verdier og opplevelsen av å være på vei mot noe.

Ønske om å endre adferd og gi slipp på uheldige forsvarsmekanismer som ødelegger for deg selv og andre. (Ulike former for avhengighet som dukker opp når du overveldes av sterke følelser.)

Hva er integrativ psykoterapi?

Jeg benytter kompetanse fra ulike terapeutiske retninger ut fra den besøkendes situasjon og ønsker. De ulike terapeutiske retningen har mye til felles, men vekter forskjellige aspekter ved den terapeutiske prosessen.

Sensorimotorisk psykoterapi (SP)

Sensorimotorisk psykoterapi har til hensikt å styrke samspillet mellom kropp, handlingsimpulser, sansesystemet, tanker og følelser. Dette er spesielt gunstig for å bearbeide traumer som sitter i kroppen eller relasjonelle utfordringer. SP er en leken og nysgjerrig metode hvor vi retter oppmerksomheten mot kroppen og sporer hva som skjer i den. Kropps orientert terapi er gunstig for deg som har opplevd traumer eller relasjonelle utfordringer. Retningen har verktøy som hjelper oss å forstå og hele ambivalens, flashbacks eller uforståelige fornemmelser, spenninger eller handlingsimpulser.

Kognitive terapiformer

Kognitiv terapi handler om å utvikle en bevissthet rundt hvilke tankespor og reaksjonene en har. En starter gjerne med å observere gjentakende uheldige tankespor, før en reflekterer over hvor sanne disse tankene er. Gjennom refleksjon kan en øke bevisstheten om andre sannhetsfaktorer. Ved å styre tankene kan de bli mer nyanserte og beroliggende. Kognitiv terapi passer spesielt godt for deg som er en tenker, eller deg som liker å utrykke deg med ord.

Kunstterapi / Kreative metoder

Bare en liten del av det vi opplever lagres som ord. Det antas at om lag 90 prosent av det vi opplever lagres i kroppen som sanseinntrykk. En kreativ tilnærming til terpi innebærer at en er åpen for å utrykke seg gjennom farger, former eller konkrete ting. Kreative metoder passer for alle som våger å omfavne sin lekenhet og slippe løs kreativiteten.

Dialektisk adferdsterapi (DBT-skills)

Dialektisk adferdsterapi tilbyr en rekke konkrete verktøy for selvregulering. Det er spesielt nyttig for deg som opplever sterke humørsvingninger. DBT-skills utruster deg til å balansere sort-hvitt tankegang, og regulere angst. Du kan også ha glede av regler for gode samtaler, slik at du kan kommunisere dine egne behov og bli hørt, samtidig som du aktivt lytter og bekrefter andre.

Motiverende Intervju

Denne terapiformen har fokus nytten av at terapeuten speiler, kommenterer og møter klientens historie med åpne utforskende spørsmål. Hensikten er å styrke klientens bevissthet om hva de virkelig vil, slik at de kjenner på økt motivasjonen for å utrette noe som krever at en jobber målrettet og dedikert.

Livssyn / åndelige ressurser

I terapi kan vi jobbe med å integrere sannheten om hvem du dypest sett er. For å trygge et nervesystem i ubalsne trenger vi å sende signaler om trygghet til den emosjonelle hjernen/amygdala, og helbredet et nervesystem i ubalanse. Bibelen forteller om «Guds fred som overgår all forstand». Denne freden gis oss gjennom troen på at vi har en uendelig verdi, og at vi kan få en ny start, uansett hva vi har gjennomlevd.

Livssyn kan være en nyttig ressurs for noen. For andre er livssyn og religion et tema som vekker smertefulle minner, sinne eller andre vanskelige følelser. I terapi kan du snakke sant om hvordan religiøse kulturer og/eller kulturelle reglene i samfunnet rundt deg påvirker din identiet og selvfølelse.

Narrativ terapi

Vi har alle en historie å fortelle. I terapi kan vi utforske hva det er som gjorde at vi klarte oss gjennom prøvelser. Hvilke ressurser brukte du? Hvem var der for deg? Hvilke verdier ble viktige? Hva lærte du av dine erfaringer, og hvordan får det innvirkning på resten av ditt liv?

Perler blir til som er resultat av lidelse. Når muslingen får sandkorn inn i skjellet sitt, bygger den perlemor rundt sandkornet. På denne måten vokser det frem noe verdifullt. I møte med lidelse og smerte utvikles ressurser. Narrativ psykoterapi handler om å utvide og endre en skam basert livshistorie. Ved å bearbeide historien kan mennesker bli bevisst hvilke ressurser en har utviklet. Dermed kan de «smykke seg» med sin historie, bære den med verdighet og dra nytte av de dyrkjøpte erfaringene.

ØNSKER DU Å BESTILLE EN TIME?

Send en sms eller mail!

Ønsker du time kan du sende mail via dette kontaktskjemaet, sende sms til 46961648 eller mail til post@heledeg.no.

Fortell om du ønsker å bli oppringt eller få tilsendt en oversikt over ledige timer. Skriv gjerne om du ønsker å møtes i Grimstad eller på nett, hvilke datoer og tider på døgnet du selv har anledning til å komme.

Heledeg terapi og veiledning v/ Bergithe Torp Bø

Samtalesenteret ved Gjestebrygga, Grimstad

TLF: 46 96 16 48

mail: post@heledeg.no

Portrett fotograf: Silje Lunden Gotehus