Hopp til innholdet

Takknemlighet

Takknemlighet handler om å rette tanken mot positive kvaliteter mot oss selv, andre eller verden. Alle verdens religioner praktiserer takknemlighet. Nyere forskning viser at de som aktivt retter oppmerksomheten mot det som gjør dem godt opplever bedre fysisk og mental velvære.

Dyp gjørme

En kan ha positive og negative kjerneoverbevisninger på en gang. Mange opplever at livet stort sett går greit, men noen dager ser alt plutselig mørkt ut. Når negative tanker dominerer vekkes kompliserte følelser. Hjernen kan tolke de negative følelsene slik at de gir fler destruktive tanker. Det blir som en en synkemyr hvor en blir dradd ned i «gjørma» jo mer en roter rundt.

Takknemlighet kan gi oppdrift

En kan trenge å flytte fokus for å komme seg opp og ut av den negative gjørma. Å aktivt velge takknemlighet er en konkret måte å gripe tak i det som fyller en med tro, håp og kjærlighet. Det gir oppdrift, slik at en kan gå med faste skritt på stødig grunn.

psykoterapeut Grimstad
SLIK SKRIVER DU TAKKNEMLIGHTSDAGBOK:

1) Skaff deg en pen notatbok.

2) Bestem deg for en fast tid på døgnet hvor du skal praktisere takknemlighet. F.eks: før frokost, ved kveldsmat eller på sengen.

3) Velg tema for første uke. F.eks: ting jeg har, aktiviteter som gjør meg godt, talenter til familiemedlemmer jeg liker, noe jeg har utrettet i løpet av dagen.

4) Skriv 3 ting hver dag.

5) Begrunn hvorfor du er takknemlig for det du nevner. Hva gir det deg?

Forskning på takknemlighet

I et forskningsprosjekt ble en av tre spurt om å skrive opp noe de var takknemlige for hver dagn. En anne gruppe skrev opp de negative følelsene de hadde, mens den tredje grupppen skrev ingenting. Gruppen som rutinemessig skrev takknemlighets dagbok hver dag, følte seg vesentlig bedre enn de to andre gruppene da testperioden var over.

Takknemlighets dagbok

Det er lett å ta alt det gode vi har for gitt, men bekymre seg for det som går galt. Derfor må vi noen ganger gå aktivt inn for å tenke på det gode. Når vi flytter oppmerksomheten mot det som er godt for oss vil vi kunne kjenne glede over å være den som har disse tingene.

Å skrive dagbok

Når vi skriver ned det vi tenker på blir det tydeligere for oss. Å skrive dagbok er en fin måte å bevisstjøre seg hva en bekymrer seg for, prosessere sorg, tydeliggjøre forventninger og sette fokus på sannheter som gjør oss godt.

David var en som kjente til hvordan det var å falle ned i gjørmehull. Han var sønn av en slavekvinne, mindreverdig og kanskje uønsket. Han sloss med vanskelige tanker og følelser. David skrev mange av salmene i bibelen. De kan betraktes både som hans bekymringsdagbok og takknemlighetsdagbok. Tekstene kan ha hjulpet han å prosseser sorg, sette ord på mørke tanker og flytte fokus på det som gav lys, håp og liv.

Fest blikket på det gode som ligger foran

«Ha øynene rettet framover, fest blikket på det som ligger foran!» står det i ordspråkene 4:25.Livet mitt har hatt lyse og mørke dager. Ungdomstiden var spesielt vanskelig, og jeg kjente meg stadig plaget av en negativ fornemmelse av at de andre hadde hatt det så mye bedre hvis jeg ikke var der. Jeg visste med hodet at det ikke var sant, men kjempet med dyp uro og angst. Da jeg som 19åring leste jeg Davids skildring av å bli løftet opp av gjørmen berørte det meg på en helt spesiell måte. Det ble som en lederstjerne som gav lys i mørke og håp om at jeg en dag ville være i stand til å gå med faste skritt og våge å ta min plass. Selv om dagen var mørk, så kunne jeg kjenne takknemlighet for at den skulle bli lysere.

KILDER:

David, Bibelen, Salme 40:2-4

Greenberg, Dennis og Padesky, Chirstine A. (2016) Følelser med fornuft. At ændre hvd du føler ved at ændre hvad du tænker. KLIM: Århus

Y. Joel Wong, Jesse Owen, Nicole T. Gabana, Joshua W. Brown, Sydney McInnis, Paul Toth & Lynn Gilman (2018) Does gratitude writing improve the mental health of psychotherapy clients? Evidence from a randomized controlled trial, Psychotherapy Research, 28:2, 192-202, DOI: 10.1080/10503307.2016.1169332.

Heledeg terapi og veiledning v/ Bergithe Torp Bø

Samtalesenteret ved Gjestebrygga, Grimstad

TLF: 46 96 16 48

mail: post@heledeg.no

Portrett fotograf: Silje Lunden Gotehus