Hopp til innholdet

Undervisning og veiledning

Forelesninger, Kurs & Individuell veiledning
Jeg tilbyr individuell veiledning eller kurs for større eller mindre grupper som ønsker å styrke sin kompetanse innen psykisk helse, sjelesorg, veiledning, kunst terapi, overgrepsproblematikk og/eller seksuelle overgrep.

Aktuelle tema for felles foreledninger eller individuell veiedning:

"Bakkekontakt, sett føtter på fjell og finn tilbake til deg selv!"

Om å forstå nervesystemet og hente seg inn gjennom praktiske somatiske øvelser kombinert med åndelige ressurser og tanke-øvelser (kognitiv terapi). Mennesker som har opplevd krenkelser, traumer eller stått i vanskelige relasjoner opplever ofte at dette setter spor i deres reaksjonsmønster. Det svekker deres tillit til egen kropp, andre og Gud. Dette kurset passer for omsorgspersoner eller mennesker som selv har overlevd vanskelige situasjoner.

Maktmisbruk og overgrep: "Verdighet og gjenopprettelse til enkeltmennesker"

I min psykoterapeutiske utdanning har jeg spesialisert meg på å støtte mennesker som har opplevd seksuelle overgrep. Jeg tilbyr veiledning til foreninger, menigheter og grupper som trenger kunnskap eller støtte etter i slike saker.

Når et menneske krenkes, påvirker det hele mennesket. Overgrep ryster mennesket på et dypt nivå og skaker deres tillit til seg selv, andre og Gud. Psykoterapi handler om å gjennopprette et menneskes nervesystem og verdighet I terapi. Det gjør vi med å hjelpe mennesker å finne fred.

Gode grenser: "Å ivareta seg selv og andre"

Grenser er et gjentakende tema i terapi og invidviduell veiledning. Denne undervisningen er praktisk, og passer for smågrupper eller team som allerede har jobbet litt med seg selv. Kurset innebærer en rekke praktiske øvelser. Hensikten er å styrke menneskers evne til å sette grenser, men det kan også vekke reaksjoner en ikke visste om. Det passer derfor best for grupper av mennesker som generelt kjenner seg svært trygge på hverandre eller personer som har jobbet litt med seg selv allerede.

Selvledelse: "Å leve bevisst"

Å leve bevisst kan bidra til bedre selvfølelse. Noen opplever at » det må bare bli sånn», hvilket kan gi en opplevelse av å være et offer for tilfeldighetene eller andres ønsker og krav. Det finnes en rekke verktøy fra tradisjoner innen terapi og coaching som kan hjelpe mennesker å få kontroll over tiden sin. Det kan blant annet handle om å akseptere begrensninger, sette gode grenser, delegere eller sortere hva som har verdi. En kan oppleve større glede, mestring og triumf ved å leve i tråd med de mål og rammer en har satt seg.

Keramikkurs

Jeg liker skapende arbeid og har derfor et lite keramikkversted på Reddal Ressursgård. Det gir meg mye å skape sammen med andre, og inviterer derfor til kurs. Følg Bergithes keramikk for mer info.

Webinar

I samarbeid med Auntie, har jeg holdt en rekke webinarer. Dette er et coachingselskap som selger terapitimer og spesialbygde webinarer til større firma. Jeg har blant annet forelest om tema som det å balansere mellom jobb og fritid, søvn og selvledelse.
heledeg ikon

Heledeg terapi og veiledning v/ Bergithe Torp Bø

Samtalesenteret ved Gjestebrygga, Grimstad

TLF: 46 96 16 48

mail: post@heledeg.no

Portrett fotograf: Silje Lunden Gotehus